იურისტთა ყველაზე დიდი ციფრული პლატფორმა საქართველოში

მოიძიე კვალიფიციური იურისტი მარტივად და სწრაფად

sos

იურიდიული მომსახურება

პლატფორმის მეშვეობით მომხმარებელს შეუძლია უმოკლეს დროში მოიძიოს კონკრეტული იურიდიული დავალების შესასრულებლად საჭირო მონაცემების მქონე კვალიფიციური იურისტების მოკლე სია და მათ საფასო შეთავაზებაზე დაყრდნობით თავად შეარჩიოს პროფესიონალი, რომელსაც სამართლებრივი პრობლემის გადაჭრას ანდობს

საქართველოს ტერიტორიაზე აერთიანებს სხვადასხვა სპეციალიზაციის იურისტებსა და იურიდიულ ფირმებს. იგი საშუალებას აძლევს მომხმარებელს ენერგია, დრო და ფინანსები დაზოგოს მის საჭიროებებზე მორგებული იურისტის შერჩევისთვის. განათავსე დავალება ჩვენთან, მიუთითე ლოკაცია და იპოვე ის, ვინც დაგეხმარება შენთვის მისაღებ ფასად.

დამატებითი სერვისები

იურისტი მუდმივ საწყისებზე

პლატფორმის მეშვეობით ხორციელდება იურისტების შერჩევა მუდმივ საწყისებზე დასაქმების მიზნით, ოფლაინ რეჟიმში. პროცესს ახორციელებს ლოპორტის გუნდი. Ჩვენ დავეხმარებით კომპანიებს, რომლებსაც აქვთ ვაკანსია იურისტის პოზიციაზე, იპოვონ შესაბამისი კადრი.

თარჯიმნის მომსახურება

თუ გჭირდებათ იურიდიული ტექსტის თარგმნა, განათავსეთ სათარგმნი დოკუმენტი პლატფორმაზე. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ დარწმუნებული იყოთ, რომ სპეციფიკური სამართლებრივი ტერმინები და პირობები სწორედ იქნება თარგმნილი სამართალმცოდნის მიერ, რომელიც, ამავდროულად, პროფესიონალურ დონეზე ფლობს შესაბამის ენას.

როგორ მუშაობ

რას წერენ ჩვენზე

0000 0000

რას წერენ ჩვენზე

სამართლის სფეროები

სამოქალაქო/სახელშეკრულებო სამართალი

218 იურისტი

ადმინისტრაციული პროცესი

91 იურისტი

სამოქალაქო პროცესი

92 იურისტი

სისხლის სამართალი (ზოგადი)

38 იურისტი

სისხლის სამართალი (ფინანსური დანაშაულები)

14 იურისტი

უძრავი ქონება/სამშენებლო სამართალი/FIDIC

77 იურისტი

საკორპორაციო სამართალი (M&A)

93 იურისტი

საბანკო სამართალი და კაპიტალის ბაზრები

24 იურისტი

ინტელექტუალური სამართალი

32 იურისტი

საკონკურენციო/ანტიმონოპოლიური სამართალი

12 იურისტი

შრომითი სამართალი

137 იურისტი

პერსონალურ მონაცემთა დაცვა

16 იურისტი

სატრანსპორტო/გადაზიდვები, საავიაციო/საზღვაო სამართალი

15 იურისტი

გემბლინგი და ჰოსპიტალიტი

7 იურისტი

ტექნოლოგიები/კრიპტო

29 იურისტი

საგადასახადო და საბაჟო სამართალი

14 იურისტი

საოჯახო/სამემკვიდრეო

101 იურისტი

საიმიგრაციო სამართალი

23 იურისტი

ადამიანის უფლებები და საკონსტიტუციო სამართალი

23 იურისტი

ჯანდაცვის სამართალი

4 იურისტი

შიდა ქართლი

200

ხელმისაწვდომი იურისტი